Oudercomité

Wie zijn wij?

Het oudercomité is een enthousiast team van gemotiveerde en geëngageerde ouders en sympathisanten met het Chirohart op de juiste plaats.

Door middel van vertrouwen en zingeving willen wij op een participatieve en verbindende manier praktische, morele en financiële hulp bieden aan de ontplooing en werking van de chirojongens en chiromeisjes.

Ook het oudercomité blijft in CHIRO geloven!

Activiteit

Wat doen wij?

Het oudercomité houdt zich vooral bezig met het (dagelijkse) beheer van de lokalen en hun directe omgeving. Maandelijks vindt er een overleg plaats tussen het oudercomité en een afvaardiging van zowel chirojongens als chiromeisjes. Deze 3 partijen vormen samen de Raad Van Bestuur van een vzw die in 2000 werd opgericht.

Daarnaast trachten we een helpende hand te bieden op activiteiten en fuiven, BBQ op chirokamp, opstellen van tenten, enz.

Onze hoofdactiviteit en rode draad doorheen het ganse werkjaar zijn de chirofeesten, waarvan we in 2019 maar liefst onze 60ste verjaardag hebben gevierd! De chirofeesten zijn een heuse chiro-driedaagse met als doel geld in te zamelen voor de chirowerking van jongens en meisjes (bijv. aankoop spel- en animatiemateriaal) en het onderhoud van lokalen en algemene infrastructuur.

Contact

Jef Horemans (voorzitter)

Stephan Vanlommel

Secretaris

Dirk Eelen

Penningmeester

Wouter Meeus

Infrastructuur & lokalen